Press |

DUOS blaaskankerstudies met immunotherapie

Binnen DUOS, de Nederlandse uro-oncologische studiegroep met 26 aangesloten ziekenhuizen, zijn momenteel de LEAP-011 en de NIAGARA studie van groot belang. Beide onderzoeken immunotherapie. De LEAP-011 een eerstelijns studie met Pembrolizumab voor  patiënten met gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom en de NIAGARA waarin de vroege inzet van immunotherapie (Durvalumab) wordt onderzocht.

LEAP-011 immunotherapie

De LEAP-011 (MK7902-11) studie is een fase III, dubbelblind gerandomiseerde studie waarin de effectiviteit en veiligheid wordt vergeleken tussen Pembrolizumab (immunotherapie) plus Lenvatinib versus Pembrolizumab plus Placebo als eerstelijns behandeling van gevorderd of gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom. Dit voor patiënten bij cisplatinum bevattende chemo, meestal vanwege verminderde nierfunctie, niet mogelijk is  en die PD-L1 expressie hebben op de tumorcellen en voor patiënten die geen enkele platina bevattende chemotherapie kunnen verdragen ongeacht PD-L1 expressie.

Het doel van de studie is om de effectiviteit en de veiligheid te vergelijken tussen beide armen met als primaire eindpunten Progression Free Survival (PFS) en Overall Survival (OS). Het betreft een wereldwijde studie met in totaal 694 patiënten, waarvan naar schatting 35 patiënten vanuit Nederlandse centra zullen deelnemen.

NIAGARA: vroege inzet immunotherapie

NIAGARA is een fase 3 studie met neoadjuvante chemotherapie (4 kuren cisplatin/gemcitabine voorafgaande aan een radicale cystectomie wegens spierinvasieve blaaskanker)  zonder immunotherapie (standaardarm). Of in de studiearm naast chemo tevens Durvalumab (immunotherapie) bij de 4 kuren chemotherapie, na de operatie gevolgd door nog 8 kuren iedere 4 weken Durvalumab.

Deze zeer relevante en vernieuwende studie onderzoekt de werkzaamheid gemeten naar ziektevrije overleving en overleving van vroege inzet van immunotherapie, dus  in een eerdere fase van de ziekte dan de huidige indicatie uitgezaaide ziekte na eerdere chemotherapie.

Kijk voor meer studies bij blaaskanker op de DUOS site of neem voor meer informatie contact op met communicatie@stichtingduos.nl.

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected