Press |

DUOS ondersteunt REBACARE

Momenteel zijn 13 patiënten geïncludeerd in de REBACARE-studie. REBACARE (REduce BlAdder CAncer REcurrence after Radical Surgery for Urothelial Cancer of the Upper urinary Tract) is een multicenter observationele studie die in verschillende DUOS ziekenhuizen loopt en wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Kanker Instituut. Het doel van de studie is om de effectiviteit van een intravesicale spoeling met Mitomycine C direct voorafgaand aan een radicale nefro-ureterectomie of partiele ureterresectie te onderzoeken.

REBACARE ontving een forse KWF grant. Stichting DUOS doneerde daarnaast 15.000 euro extra aan REBACARE voor een pilotstudie om het genetische profiel in kaart te brengen van de tumoren aan de hoge urinewegen en de recidieven aan de blaas.

Kijk voor de deelnemende sites op www.stichtingduos.nl onder ‘studies’. Het AMC en het Martini ziekenhuis (beide niet-DUOS ziekenhuis) gaan binnen 2 weken open voor inclusie.

Lees hier de volledige nieuwsbrief van REBACARE.

 

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in