Press |

DUOS select partner van PPD

PPD, een van ‘s werelds grootste Contract Research Organisaties (CROs) op het gebied van kankeronderzoek gaat voor Nederland met DUOS een PPD select partnership aan voor alle prostaat- en blaaskankerstudies die PPD in Europa (en de rest van de wereld) gaat uitzetten.

Dat houdt in dat PPD bij elke nieuwe studie bij DUOS inventariseert of er ruimte is voor de studie in Nederland (zowel design als haalbaarheid) en een snelle eerste schatting kan maken hoeveel DUOS centra potentieel belangstelling hebben. Snelheid en herkenbaarheid voor externe farmabedrijven zijn twee van de belangrijke factoren om in een land een studie uit te willen zetten en vooral ook hoeveel patiënten beoogd aan een studie in een land deel kunnen nemen (aantal slots). Thans gaan er vaak veel meer van dergelijke slots naar grote Europese landen als Duitsland en Frankrijk, terwijl later blijkt dat Nederlandse sites net zo snel recruteerden, maar aan een maximum aantal plaatsen zijn gebonden. Soms werd Nederland al als een ‘klein land’ aangemerkt en werd de studie niet eens aan Nederlandse centra aangeboden. Met het select partnership hopen PPD en DUOS nu efficiënter slagen te kunnen maken, dat betekent in de toekomst meer studies voor Nederland en met meer patiënten deelnemen.

DUOS kan een schatting maken voor zowel centra als aantallen patienten, de uiteindelijke beslissing hoeveel en welke centra deel kunnen nemen, blijft de verantwoordelijkheid van PPD en de betrokken Sponsor (de farma instelling).

DUOS ziet dit als een uitgelezen kans. Immers DUOS is in 2011 opgericht juist om als netwerk naar buitenlandse partijen beter herkenbaar te zijn en studies te kunnen doen. Recente ontwikkelingen daartoe zijn al de studie DORA samen met een onderzoeksconsortium (PCCTC en MSKCC, het Prostate Cancer Clinical Trial Consortium van Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York) en daar is nu het PPD select partnership bijgekomen.

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in