Press |

EV-301 (gesloten)

Enfortumab Vedotin wordt in diverse studies onderzocht voor de behandeling van urotheelcelcarcinoom. Na eerdere bemoedigende resultaten in een fase 1 studie, EV-101  (gepresenteerd op ASCO 2018), wordt de effectiviteit van Enfortumab Vedotin bevestigd in een fase 2 studie, EV-201. Bij 128 patiënten die al behandeld werden met platinum-bevattende chemotherapie en checkpoint inhibitors, wordt een responskans van 44% gevonden. Tevens werd op ASCO 2019 EV-103 gepresenteerd: Enfortumab vedotin plus pembrolizumab and/or chemotherapy for locally advanced or metastatic urothelial cancer.

Enfortumab Vedotin wordt in 2 studies in Nederland getest. In de EV-201/ASG22CE studie en in de EV-301 studie. In deze studie kunnen gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom patiënten deelnemen die al met een checkpoint inhibitor en platinum-bevattende chemotherapie (maximaal 1 lijn) behandeld werden. Patiënten worden gerandomiseerd tussen Enfortumab Vedotin en chemotherapie (docetaxel, paclitaxel of vinflunine). De  studie is geopend in vier bij DUOS aangesloten ziekenhuizen: het Radboud UMC Nijmegen; NKI-AvL Amsterdam; Amsterdam UMC, locatie VUmc en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg. PI van de studie is dr. Niven Mehra, Radboud UMC.

Klik hier voor in- en exclusiecriteria.

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in