Press |

Finale analyse LATITUDE

De finale overall survival analyse van de Latitude studie is gepubliceerd in The Lancet Oncology. Ook in deze finale analyse bleek significant een overleving van mediaan 53.3 maanden voor mannen met hoog risico mCSPC die naast ADT abiraterone en prednison kregen toegediend. Dit in vergelijking met dezelfde groep mannen die alleen ADT kreeg en een mediane overleving van 36.5 maanden hadden. Het resultaat van de studie LATITUDE, was al  hét belangrijkste item op het gebied van mCRPC op de ASCO 2017. DUOS berichtte regelmatig over de studie waaruit bleek dat abiraterone toegevoegd aan ADT de overlevingswinst significant deed toenemen.

Lees: the Lancet Oncology.

Abiraterone acetate plus prednisone in patients with newly diagnosed high-risk metastatic castration-sensitive prostate cancer (LATITUDE): final overall survival analysis of a randomised, double-blind, phase 3 trial

Meer op DUOS

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in