Fiscaalvriendelijk doneren via ANBI

Uw gift fiscaal

Uw periodieke of gewone gift aan ANBI instelling Stichting DUOS mag u aftrekken. Op de site van de Belastingdienst leest u meer over aftrekbaarheid van giften. Bovendien kunt u via het Programma ANBI opzoeken DUOS vinden. Voer in ‘Studygroup’ met vestigingsplaats Rotterdam. Opgelet: de Belastingdienst duidt DUOS aan als ‘Stichting Dutch urooncology Studygroup’.

Wat de voorwaarden voor aftrekbaarheid van giften zijn en wat het verschil is tussen periodieke en gewone giften, leest u bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

Kort gezegd: periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet

Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Hebt u een fiscale partner? Tel dan de drempelinkomens en de giften bij elkaar op. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting DUOS. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar info@stichtingduos.nl (of per post naar Postbus 485, 3720 AL Bilthoven) verstuurt, geeft u DUOS toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

U kunt DUOS ook fiscaalvriendelijk opnemen in uw testament. DUOS betaalt geen erfbelasting. Neem contact op met de Belastingdienst, uw accountant of met Stichting DUOS via 06-51792168 of communicatie@stichtingduos.nl.

Facts

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Voor DUOS is dit 850 877 866.

Voor overige kerngegevens:

Kerngegevens Stichting DUOS

Statutaire naamStichting Dutch UroOncology Studygroup
Statutaire zetelRotterdam
BezoekadresDr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam
PostadresPostbus 485, 3720 AL Bilthoven
GSM06-51792168
e-mailcommunicatie@stichtingduos.nl
Datum akte oprichting28-07-2011
Inschrijving handelsregister30-08-2011
KvK53432673
RSIN850 877 866
Secretariaat/communicatieStichting DUOS, p/a Drs. I. Kuiper
Postbus 485
3720 AL Bilthoven

RABO bank, Rotterdam

IBAN NL56RABO0162 34 62 98

BIC RABONL2U