Press |

Forse KWF grant voor DUOS studie urotheelcarcinoom hogere urinewegen

Dr. Joost Boormans, uroloog Erasmus MC en bestuurslid DUOS, heeft samen met Dr. Pim van Leeuwen, uroloog in opleiding in Erasmus MC,  en Dr. Toine van der Heijden, uroloog Radboudumc een onderzoeksvoorstel bij de KWF Kankerbestrijding ingediend. Recent is bekend geworden dat het voorstel is gehonoreerd met een forse subsidie van ruim €400.000,-.

Chemotherapie na nefro-ureterectomie

Onderzoeksleider Joost Boormans legt uit: “Patiënten met een urotheelcarcinoom van ureter of pyelum ondergaan een nefro-ureterectomie (verwijdering van nier en urineleider), een enmdoscopische behandeling, of een segmentresectie. Na een dergelijke operatie hebben patiënten echter een verhoogde kans op het ontwikkelen van een urotheelcarcinoom van de blaas. Daarom is het advies volgens de richtlijnen om direct na een nefro-ureterectomie de blaas eenmalig te spoelen met chemotherapie. Er is level I bewijs dat hiermee het recidiefpercentage in de blaas wordt verminderd. In de dagelijkse praktijk blijkt echter dat deze postoperatieve spoeling maar beperkt wordt toegepast. Dit komt omdat bij een nefro-ureterectomie de inmonding van de ureter wordt omsneden in de blaas en daarna wordt gehecht. Veel urologen zijn terughoudend om bij een verse wond in de blaas een spoeling met chemotherapie te geven. Als de chemotherapie namelijk onverhoopt buiten de blaas terecht komt, kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de patiënt.

Chemotherapie spoeling voor operatie

Wij willen met de REBACARE (REduce BlAdder CAncer after nephro-uREterectomy) studie aantonen dat het geven van een eenmalige spoeling direct voorafgaand aan operatie (<2 uur) voor urotheelcarcinoom van de nier of ureter net zo effectief is als de postoperatieve spoeling wat betreft de risicoreductie voor het ontwikkelen van een metachroon urotheelcarcinoom van de blaas. Er zullen 170 patiënten geïncludeerd worden in ± 15 DUOS ziekenhuizen in Nederland. De patiënten zullen tot 2 jaar na hun primaire operatie gevolgd worden. Het data management wordt verricht door IKNL.”

Boormans besluit:  ‘Wij zijn KWF zeer erkentelijk dat zij DUOS de mogelijkheid biedt een dergelijke landelijk studie uit te rollen voor een ziekte waar normaal gesproken weinig subsidiegelden voor beschikbaar zijn. Het studieprotocol zal op korte termijn ingediend worden bij de METC van Erasmus MC. Na goedkeuring zullen de voorbereidingen in de verschillende DUOS ziekenhuizen worden getroffen waarna wij hopen dat de studie medio 2017 open kan.”

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in