FORT-1 (blaaskanker, 2e of 3e lijn, post platinum of post-immunotherapie)

De fase 3 FGFR studie FORT-1 met Rogaratinib vs docetaxel is vanaf de 2de week van juli 2018 voor deelname open in enkele DUOS centra.

Rogaratinib is een pan-FGFR remmer. Het middel heeft een mogelijk therapeutische waarde indien de blaaskanker/urotheelkanker  van de urinewegen FGFR tot expressie brengt. Dit wordt door middel van weefselonderzoek (biopt) vastgesteld en is bij ongeveer 40% van de patiënten het geval. Het gaat dus om een relatief kleine groep patiënten (na eerdere therapie en dan ook nog FGFR positief)

Daarom gaat FORT-1 wat betreft de volledige studie alleen open in ErasmusMC Kankerinstituut en het Antoni van Leeuwenhoek (AvL).

Daarnaast zijn enkele DUOS centra  satellietsite. Binnen deze ziekenhuizen wordt het weefselonderzoek in gang gezet. Verwijzing hoeft alleen plaats te vinden indien er FGFR positiviteit wordt vastgesteld. Zo niet, dan blijft patiënt gewoon in het eigen ziekenhuis.

Centra die niet zelf aan de studie deelnemen als satelliet site verwijzen patiënten voor dit onderzoek naar een van de twee, volledige voor deelname open centra te weten ErasmusMC Kankerinstituut of AvL.

Indien een patiënt kan deelnemen, vindt een randomisatie (verdeling in 2 groepen) plaats tussen behandeling met Rogaratinib danwel standaard chemotherapie (docetaxel, paclitaxel of vinflunine). De verdeling in twee groepen is nodig om aan te kunnen tonen of de nieuwe behandeling daadwerkelijk beter  werkt dan chemotherapie.

Deelnemende ziekenhuizen

Satelliet sites zijn:

  • Gelre Ziekenhuis (dr. Meulenbeld, NIET-DUOS)
  • Haga Ziekenhuis (dr. Houtsma)
  • Adrz (dr. Hoeben)
  • Amphia (dr. Westgeest)
  • Tergooi ziekenhuis (dr. van der Berg)
  • Haaglanden ziekenhuis (dr. Helgason)
  • Deventer ziekenhuis (dr. Imholz)

 

Voor de volledige studie zijn geopend:

ErasmusMC Kankerinstituut (prof. dr. De Wit)

Antoni van Leeuwenhoek (dr. Van der Heijden)