Press |

Geneesmiddelen op de markt brengen, wordt in Nederland steeds onaantrekkelijker

Uit het recente jaarverslag van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen blijkt dat 2020 een dramatisch slecht jaar is geweest voor het aanbod van geneesmiddelen in Nederland. Het aantal nieuwe handelsvergunningen lag 30% lager dan voorgaande jaren, terwijl het aantal doorgehaalde handelsvergunningen juist steeg met bijna 20%.‘Overheidsbeleid lijkt tot een verschraling in het aanbod van geneesmiddelen te leiden’, zegt Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in deel 6 van Farma Facts. Het CBG geeft geen toelichting bij de forse daling. De Haart vermoedt dat er twee belangrijke oorzaken zijn. Ten eerste is in 2020 de Wet geneesmiddelenprijzen fors aangescherpt. De maximumprijzen in Nederland zijn hierdoor gemiddeld genomen met bijna 10% gedaald met uitschieters naar enkele tientallen procenten. Nederland wordt steeds onaantrekkelijker om geneesmiddelen op de markt te brengen. Een mogelijk tweede oorzaak houdt met de eerste verband. De handhavingsregels van de Inspectie op beschikbaarheidsproblemen zijn de laatste jaren forser geworden. Registratiehouders lopen een fors financieel risico (boete) als geneesmiddelen niet beschikbaar gesteld kunnen worden. De administratieve lasten zijn fors tegenomen. Registratiehouders zullen om deze redenen hun portefeuille tegen het licht hebben gehouden en mogelijk daardoor hun handelsvergunning laten intrekken.

Meer op DUOS

Wachten op medicatie door de sluisprocedure

Nederlandse patienten wachten veel langer op medicijnen dan patienten in andere Europese landen

Nieuw geneesmiddelensysteem noodzakelijk

Globalisering van de medicijnproductie, nieuwe uitdagingen

Afhankelijk van China, ook voor medicijnen

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in