Press |

Generiek en merkgeneesmiddelen bij prostaatkanker

Het verschil in benaming tussen generiek en merkgeneesmiddel kan tot verwarring leiden. Op verzoek van patiënten geeft Stichting DUOS hierbij het onderscheid aan en geeft tevens een overzicht van generieke en merknamen van bij prostaatkanker voorgeschreven geneesmiddelen.

Een generiek (merkloos) geneesmiddel bevat dezelfde werkzame stof of stoffen als een oorspronkelijk op de markt gebrachte merkgeneesmiddel. Ieder generiek krijgt de naam die overeenkomt met de werkzaam stof. Bijvoorbeeld: Docetaxel. Docetaxel werd ontwikkeld door Sanofi-aventis onder de merk(handels)naam Taxotere. Tegenwoordig wordt het echter ook geproduceerd door andere fabrikanten dan Sanofi-aventis.

Die zogenoemde ‘generieke’ geneesmiddelen onder de naam docetaxel mogen pas op de markt worden gebracht ná het verlopen van het octrooi (10 jaar) op het oorspronkelijke merkgeneesmiddel. Belangrijk is dat een generiek geneesmiddel volkomen gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke geneesmiddel. Het bevat dezelfde actieve ingrediënten, in dezelfde concentratie, en heeft bovendien dezelfde farmaceutische vorm (bijvoorbeeld tablet, injectievloeistof, capsule) als het oorspronkelijke geneesmiddel.

De verwarring die bij patiënten wel ontstaat over het geneesmiddel komt omdat overheid, artsen en onderzoekers in publicaties meestal de generieke naam gebruiken, terwijl op recepten vaak de handelsnaam wordt gebruikt. Wat betreft de kosten generiek versus merkgeneesmiddel, geldt dat een generiek goedkoper is dan het originele merkgeneesmiddel, omdat de fabrikant geen ontwikkelingskosten meer maakt.

Uit concurrentieoverwegingen verlaagt de fabrikant van het oorspronkelijke merk vervolgens vaak de prijzen van zijn product tot ongeveer het niveau van het concurrerende generiek, of komt hij zelf met een eigen generiek. Is het generieke geneesmiddel commercieel aantrekkelijk, dan komen er meerdere generieken van verschillende fabrikanten op de markt. Ongeacht de fabrikant krijgt iedere generiek dezelfde naam, die overeenkomt met de werkzame stof(fen).

Een overzicht van generieke en merkgeneesmiddelen bij prostaatkanker

Zoledronic acid

Zoledronic acid of zoledronate, onder de merknaam Zometa, Zomera, Aclasta en Reclast door Novartis op de markt gebracht, is een bisfosfonaat. Zometa wordt gebruikt om botbreuken bij kankerpatiënten te voorkomen en wordt tevens toegepast in de behandeling van osteoporose. Het wordt ook gebruikt om hypercalcemia te behandelen en kan worden ingezet tegen pijnbestrijding bij botmetastase.

Denosumab

Het humane anti-RANKL-antilichaam Denosumab, onder de merknaam Prolia of Xgeva door Amgen op de markt gebracht, wordt toegepast in de behandeling bij osteoporose, botmetastase, reumatische artritis e.a.

Abiraterone

Abiraterone wordt gebruikt in de behandeling van castratie resistente prostaatkanker. De merknaam is Zytiga, de fabrikant Janssen-cilag.

Enzalutamide

Enzalutamide is een androgeenreceptor, dat onder de merknaam Xtandi door Medivation op de markt is gebracht. Vroeger stond dit middel bekend als MDV 3100. Het wordt gebruikt bij de behandeling van gemetastaseerde castratie resistente prostaatkanker.

Docetaxel

Docetaxel (merknaam: Taxotere, Sanofi-aventis) is een cytostaticum, gebruikt bij chemotherapie. Het behoort, zoals het vergelijkbare middel paclitaxel, tot de taxanen, dit zijn stoffen die semi-synthetisch zijn afgeleid uit extracten van taxus-soorten. In het geval van docetaxel is dit de venijnboom (Taxus baccata). Docetaxel wordt onder andere ingezet bij de behandeling van borstkanker, longkanker (niet-kleincellig longcarcinoom), maagkanker en prostaatkanker. Naast Taxotere zijn er inmiddels ook generieke middelen met docetaxel op de markt.

Cabazitaxel

Cabazitaxel (experimentele naam XRP-6258, huidige merknaam: Jevtana®) is een tweede-generatie taxaan, eveneens ontwikkeld door Sanofi-aventis voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerd, hormoon-refractair prostaatkanker die eerder behandeld zijn met een docetaxel bevattend schema. Jevtana werd specifiek ontwikkeld om taxaanresistentie te voorkomen. De belangrijkste graad 3-4 bijwerkingen waren neutropenie en diarree. Momenteel wordt met Cabazitaxel nog veel onderzoek verricht bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom en andere vormen van kanker. De DUOS studie Cabaresc heeft als primair eindpunt het bestuderen van de effecten van budesonide op de graad van door cabazitaxel geïnduceerde diarree.

Cabozantinib

Cabozantinib (merknaam Cometriq, ontwikkeld door Exelixis Inc. en vroeger wel bekend onder XL184) grijpt op twee punten in het tumorproces: een kinase betrokken bij kankercelgroei en de remming van een kinase betrokken bij de vorming van bloedvaatjes door de tumor. Recent bleek cabozantinib in fase 2 onderzoek werkzaam tegen prostaatkanker. Vooral bij patiënten met overwegend botuitzaaiingen zijn gunstige resultaten gemeld. DUOS ziekenhuizen participeren momenteel in een fase 3 studie.

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in