Press |

Grant via DUOS

DUOS heeft financiële ruimte om een of enkele malen per jaar grants te verlenen voor het schrijven van studieprotocollen of het mogelijk maken van beperkt translationeel onderzoek in het kader van lopende studies . Het gaat bij schrijfgrants om een bedrag van 5.000 euro. Het protocol moet gedragen worden door de werkgroep. Grants voor translationeel onderzoek zijn maximaal 15.000 euro. Een verzoek voor een grant kan gericht worden aan het Bestuur (via info@stichtingduos.nl).

Klik hier voor richtlijnen en handleiding.

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in