Press |

Grants najaar 2020 Stichting DUOS

DUOS (Dutch Uro-Oncology Studygroup) heeft evenals voorgaande jaren financiële ruimte om Grants te verlenen voor het schrijven van studieprotocollen of het mogelijk maken van translationeel onderzoek in het kader van lopende uro-oncologie studies. In het voor- en najaar worden oproepen daartoe op de site geplaatst.

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Schrijfgrants van 5.000 euro.
  2. Grants voor translationeel onderzoek van maximaal 15.000 euro.
  3. Een grant voor een excellent onderbouwd onderzoek dat aansluit bij de doelstelling van DUOS van maximaal 50.000 euro.

Meer informatie treft u in de Instructie voor Grant aanvragen Dutch Uro-Oncology Study Group

Een verzoek voor een Grant Najaar 2020 kan tot 1 juli 2020 gericht worden aan het Bestuur (via communicatie@stichtingduos.nl).

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in