Press |

Grants via Stichting DUOS voorjaar 2020

DUOS (Dutch Uro-Oncology Studygroup) heeft evenals voorgaande jaren financiële ruimte om grants te verlenen voor het schrijven van studieprotocollen of het mogelijk maken van beperkt translationeel onderzoek in het kader van lopende uro-oncologie studies. In het voor- en najaar worden oproepen daartoe op de site geplaatst.

Het gaat bij schrijfgrants om een bedrag van 5.000 euro. Het protocol moet gedragen worden door de DUOS Werkgroep Spierinvasief Blaascarcinoom of de DUOS Werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom.

Grants voor translationeel onderzoek zijn maximaal 15.000 euro. Een verzoek voor een grant kan tot 5 maart 2020 gericht worden aan het Bestuur (via communicatie@stichtingduos.nl).

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected