Press |

Herziene richtlijn ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek’

Vorige maand is de herziene versie van de richtlijn ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2019’ gepubliceerd. Wijzigingen in wet- en regelgeving maakten het noodzakelijk de in 2012 voor het laatst herziene richtlijn te actualiseren. Deze richtlijn is belangrijk om het mensgebonden onderzoek uit te voeren op een wijze die zowel de veiligheid van de onderzoeksdeelnemer als de kwaliteit van het onderzoek garandeert.

Lees het gehele persbericht op nfu.nl

Meer op DUOS

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in