Press |

Hoe ervaar jij de coronacrisis?

De NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties) is, samen met de medisch specialisten, een online peiling gestart om te onderzoeken hoe mensen met kanker de coronacrisis ervaren. Let op! De vragenlijst staat slechts een paar dagen open: tot zaterdag 18 april.

De vragenlijst is bedoeld voor mensen die kanker hebben (gehad) en nog onder behandeling of nacontrole van het ziekenhuis staan.

Gaan je afspraken en onderzoeken in het ziekenhuis nog door? En zo ja, op welke manier? En hoe zit het met je behandeling? Gaat deze door of is deze door de coronacrisis aangepast of uitgesteld? Hoe ervaar je eventuele veranderingen? Ook als er niets is veranderd, kun je meedoen. Laat het NFK weten door in ongeveer 5 minuten anoniem deze vragenlijst in te vullen.

Waarom deze vragenlijst?

Omdat de druk op de ziekenhuizen door het coronavirus voorlopig nog hoog zal blijven, is het belangrijk dat er nu al wordt nagedacht over de vraag: hoe kunnen we nu en in de nabije toekomst zorgen dat de zorg voor mensen met kanker zo goed mogelijk doorgaat? Medisch specialisten zijn hier al mee bezig en hebben NFK gevraagd om in kaart te brengen hoe kankerpatiënten de gevolgen van de coronacrisis ervaren.

Door een ervaring anoniem te delen, kunnen we met elkaar een goed beeld krijgen van de situatie. Alle ervaringen samen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, artsen en de politiek om landelijke afspraken te maken over hoe we de kankerzorg zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan tijdens de coronacrisis.

Meer op DUOS

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in