Hoe meer patienten, hoe groter de expertise

Keer op keer wordt in onderzoeken en studies vastgesteld dat de resultaten van operaties en behandelingen toenemen met de expertise van de medisch specialist/chirurg en daarmee ook met de grootte van het ziekenhuis. Hoe meer patiënten men ziet, hoe groter de expertise. Voor zaadbalkanker geldt bijvoorbeeld dat in diverse studies is aangetoond dat de overlevingskans groter is in een academisch ziekenhuis. Nu is uit onderzoek, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, gebleken dat de kans op incontinentie na Radicale Prostatectomie (RP) afneemt naarmate deze operatie in het ziekenhuis vaker wordt verricht.

Het onderzoek

Voor iedere patiënt met RP werd onderzocht wat zijn kans op incontinentie was, gedefinieerd als het declareren van 1 of meer incontinentiepads per dag. Hierbij werd gecorrigeerd voor patiëntkenmerken (‘case-mix’-variabelen) die beschikbaar waren uit de declaratiedata: leeftijd, wel of geen lymfeklierdissectie en radiotherapie. Het tumorstadium en de techniek van RP konden daarom niet als casemixvariabele worden meegenomen. De voorspelde aantallen incontinente patiënten per ziekenhuis werden berekend door de individuele kansen op te tellen. Daarna werd per ziekenhuis gekeken in hoeverre de verwachte incidentie van incontinentie afweek van het werkelijk gemeten incontinentiepercentage van dat ziekenhuis. Tot slot werden ziekenhuizen ingedeeld naar aantallen patiënten die een RP hadden ondergaan. Wij onderzochten in welke groep ziekenhuizen patiënten een significant lagere incontinentiescore hadden dan verwacht op basis van de beschikbare casemixvariabelen.

Resultaten

Er werden 1590 patiënten geïncludeerd. Voor 26,0% van deze patiënten werden gemiddeld 1 of meer incontinentiepads per dag gedeclareerd. Er was statistisch significant verband tussen het aantal verrichte RP’en per ziekenhuis en de declaratie van incontinentiemateriaal. De kans op incontinentie was statistisch significant kleiner in ziekenhuizen die meer dan 100 patiënten per jaar opereerden dan in ziekenhuizen met minder dan 100 RP’en per jaar.

Conclusie

De kans op incontinentie na RP neemt af naarmate deze operatie in een ziekenhuis vaker wordt verricht. De onderzochte casemixvariabelen hadden hier slechts een beperkte invloed op.

Lees: Hoe vaak incontinentie na radicale prostatectomie? In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

INCIDENTIE BEPAALD OP BASIS VAN DECLARATIE INCONTINENTIEMATERIAAL

 

 

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten