Press |

Hoe wordt Nederland Europees koploper klinisch onderzoek?

Als Stichting DUOS, de Nederlandse studiegroep op het gebied van uro-oncologische tumoren, dragen we de bevordering van klinisch onderzoek een warm hart toe. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zet zich hier voor in. Op woensdag 19 juni organiseert de Vereniging de bijeenkomst ‘Klinisch onderzoek: vijf ambities – Hoe wordt Nederland Europees koploper?’ in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Tijdens de bijeenkomst geven vijf opiniepeilers hun visie op de ambitie om Nederland koploper van Europa te maken op het gebied van klinisch onderzoek. Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Arno Rutte zullen vanuit politiek perspectief bijdragen aan de discussie hierover.

Potentie benutten
Nederlandse patiënten zijn gebaat bij een sterk klinisch onderzoeksklimaat; zij krijgen immers sneller toegang tot innovatieve behandelingen. Bovendien versterkt dit het vestigingsklimaat. Ons land heeft de potentie om tot de top van Europa te behoren op het gebied van klinisch onderzoek. Met de komst van de EMA naar Amsterdam staat Nederland extra in de spotlights. Dit brengt nieuwe maatschappelijke en economische kansen met zich mee. Daarom is dit hét moment om samen vast te stellen hoe we die potentie ten volle gaan benutten.

Bron: ‘Hoe wordt Nederland koploper klinisch onderzoek?’

Meer op DUOS

Herziene richtlijn ‘Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek’

Het belang van klinische studies

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in