Press |

HYPPI (blaas, 2de lijn, single center)

In het Erasmus MC Kanker Instituut is op 21 juni 2016 gestart met een fase I studie bij patiënten met blaaskanker waarbij de tumor na radicale cystectomie is teruggekeerd of bij wie de tumor door de grootte niet meer te opereren is en die niet (meer) reageert op chemotherapie, of voor wie chemotherapie een te grote kans op complicaties geeft. Patiënten zullen worden behandeld met uitwendige hyperthermie in combinatie met het medicijn Olaparib. Dit medicijn remt het enzym dat betrokken is bij DNA reparatie en zorgt in combinatie met hyperthermie bij laboratoriumonderzoek voor het afsterven van kankercellen. Olaparib is al geregistreerd voor de behandeling van eierstokkanker. Het doel van de studie is om te bepalen wat de optimale dosering is van Olaparib in combinatie met hyperthermie en wat de bijwerkingen zijn van de combinatie met hyperthermie.

Wie komt in aanmerking voor de HYPPI studie?

Mannelijke en vrouwelijke patiënten die ouder zijn dan 18 jaar en nog in goede conditie verkeren, komen in aanmerking indien zij een primair irresectabel stadium T4 blaas carcinoome (urotheel cel carcinoom of plaveiselcel carcinoom) of een lokaal recidief blaas carcinoom na radicale cystectomie bij patiënten die niet fit genoeg zijn voor of die progressief zijn op platinum-bevattende chemotherapie end voor wie geen andere behandeling beschikbaar is. Patiënten mogen geen bestraling hebben gehad.

Patiënten of verwijzers kunnen contact opnemen met dr E. van Meerten, internist-oncoloog (e.vanmeerten@erasmusmc.nl), of dr. J.L. Boormans, uroloog (j.boormans@erasmusmc.nl), van het Erasmus MC Kanker Instituut.

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in