ICRA (gesloten)

Deze studie is gesloten.

ICRA studie bij gemetastaseerd blaaskanker/hogere urinewegen (3e lijn)

ICRA is een multicenter studie voor patiënten met gemetastaseerd urotheelcarcinoom en progressie na behandeling met platinum-bevattende chemotherapie (of die geen cisplatin konden krijgen) en anti-PD-(L)1. In deze studie wordt de veiligheid en werkzaamheid van de gecombineerde behandeling met een taxane en anti-CTLA4-gebaseerde immuuntherapie onderzocht. Tevens wordt onderzocht welke mechanismen respons op immuuntherapie faciliteren. Inmiddels is de extensiefase van het onderzoek begonnen, waarin patiënten worden behandeld met wekelijks paclitaxel en tremelimumab (anti-CTLA-4) 750mg 1x per 4 weken (zie figuur).

De belangrijkste in- en exclusie criteria zijn:

Inclusie criteria:

 • Patiënten met gemetastaseerd urotheelcarcinoom
 • Eerdere behandeling met platinum-bevattende chemotherapie (of die geen cisplatin konden krijgen), dit mag peri-operatief geweest zijn
 •  Eerdere behandeling met checkpoint inhibitors (anti-PD-1 of anti-PD-L1)
 • WHO 0-1 met een levensverwachting van >12 weken
 • eGFR (Cockcroft-Gault) >30 ml/min

Exclusie criteria:

 • Graad ≥3 toxiciteit ten gevolge van behandeling met anti-PD(L)-1
 • Toxiciteit die geleid heeft tot het staken van behandeling met anti-PD(L)-1
 • Oculaire of overige neurologische toxiciteit ten gevolge van behandeling met anti-PD(L)-1
 • Nog actieve toxiciteit ten gevolge van behandeling met anti-PD(L)-1 (m.u.v. endocriene toxiciteit mits adequaat behandeld)
 • Bekend met auto-immuun aandoening (m.u.v. dermatologische- of endocrinologische aandoeningen mits adequaat behandeld)
 • Andere primaire maligniteit (tenzij 2 jaar ziektevrij, huidkanker anders dan melanoom, of gelokaliseerd en curatief behandeld prostaatcarcinoom)
 • Metastasen in het centraal zenuwstelsel

De studie is in 2018 gestart in het NKI-AvL (dr. Michiel van der Heijden) en is geopend in het UMCG (dr. Sjoukje Oosting) en het UMCU (dr. Britt Suelmann). Neem voor meer informatie of het aanmelden van potentiële studiekandidaten contact op met een van de onderzoekers.