ICRA (blaas, 3de lijn)

ICRA is een multicenter studie voor patiënten met gemetastaseerd urotheelcarcinoom en progressie na behandeling met platinum-bevattende chemotherapie (of die geen cisplatin konden krijgen) en anti-PD-(L)1. In deze studie wordt de veiligheid en werkzaamheid van de gecombineerde behandeling met chemo- en immuuntherapie onderzocht. Tevens wordt onderzocht welke mechanismen respons op immuuntherapie faciliteren. De expansiefase van de studie is inmiddels open voor inclusie. De patiënten worden gerandomiseerd tussen (zie figuur):

 1. Wekelijks paclitaxel en tremelimumab (anti-CTLA-4) 750mg 1x per 4 weken
 2. Wekelijks paclitaxel en eenmalig tremelimumab 300mg in combinatie met durvalumab 1500mg 1x per 4 weken
 3. Alleen tremelimumab 750mg 1x per 4 weken

Inclusie criteria:

 • Patiënten met gemetastaseerd urotheelcarcinoom
 • Eerdere behandeling met platinum-bevattende chemotherapie (of die geen cisplatin konden krijgen), dit mag peri-operatief geweest zijn
 •  Eerdere behandeling met checkpoint inhibitors (anti-PD-1 of anti-PD-L1)
 • WHO 0-1 met een levensverwachting van >12 weken
 • eGFR (Cockcroft-Gault) >30 ml/min

Exclusie criteria:

 • Graad ≥3 toxiciteit ten gevolge van behandeling met anti-PD(L)-1
 • Toxiciteit die geleid heeft tot het staken van behandeling met anti-PD(L)-1
 • Oculaire of overige neurologische toxiciteit ten gevolge van behandeling met anti-PD(L)-1
 • Nog actieve toxiciteit ten gevolge van behandeling met anti-PD(L)-1 (m.u.v. endocriene toxiciteit mits adequaat behandeld)
 • Bekend met auto-immuun aandoening (m.u.v. dermatologische- of endocrinologische aandoeningen mits adequaat behandeld)
 • Andere primaire maligniteit (tenzij 2 jaar ziektevrij, huidkanker anders dan melanoom, of gelokaliseerd en curatief behandeld prostaatcarcinoom)
 • Metastasen in het centraal zenuwstelsel

De studie is in 2018 gestart in het NKI-AvL (dr. Michiel van der Heijden) en is reeds geopend in het UMCG (dr. Sjoukje Oosting) en binnenkort naar verwachting het UMCU (dr. Britt Suelmann). Neem voor meer informatie of het aanmelden van potentiële studiekandidaten contact op met het studieteam (s.einerhand@nki.nl).