Press |

ICRA (blaas, 3de lijn)

ICRA is een multicenter studie voor patiënten met gemetastaseerd urotheelcarcinoom en progressie na behandeling met platinum-bevattende chemotherapie (of die geen cisplatin konden krijgen) en anti-PD-(L)1. In deze studie wordt de veiligheid en werkzaamheid van de gecombineerde behandeling met chemo- en immuuntherapie onderzocht. Tevens wordt onderzocht welke mechanismen respons op immuuntherapie faciliteren. De expansiefase van de studie is inmiddels open voor inclusie. De patiënten worden gerandomiseerd tussen (zie figuur):

 1. Wekelijks paclitaxel en tremelimumab (anti-CTLA-4) 750mg 1x per 4 weken
 2. Wekelijks paclitaxel en eenmalig tremelimumab 300mg in combinatie met durvalumab 1500mg 1x per 4 weken
 3. Alleen tremelimumab 750mg 1x per 4 weken

Inclusie criteria:

 • Patiënten met gemetastaseerd urotheelcarcinoom
 • Eerdere behandeling met platinum-bevattende chemotherapie (of die geen cisplatin konden krijgen), dit mag peri-operatief geweest zijn
 •  Eerdere behandeling met checkpoint inhibitors (anti-PD-1 of anti-PD-L1)
 • WHO 0-1 met een levensverwachting van >12 weken
 • eGFR (Cockcroft-Gault) >30 ml/min

Exclusie criteria:

 • Graad ≥3 toxiciteit ten gevolge van behandeling met anti-PD(L)-1
 • Toxiciteit die geleid heeft tot het staken van behandeling met anti-PD(L)-1
 • Oculaire of overige neurologische toxiciteit ten gevolge van behandeling met anti-PD(L)-1
 • Nog actieve toxiciteit ten gevolge van behandeling met anti-PD(L)-1 (m.u.v. endocriene toxiciteit mits adequaat behandeld)
 • Bekend met auto-immuun aandoening (m.u.v. dermatologische- of endocrinologische aandoeningen mits adequaat behandeld)
 • Andere primaire maligniteit (tenzij 2 jaar ziektevrij, huidkanker anders dan melanoom, of gelokaliseerd en curatief behandeld prostaatcarcinoom)
 • Metastasen in het centraal zenuwstelsel

De studie is in 2018 gestart in het NKI-AvL (dr. Michiel van der Heijden). Later zijn gevolgd: UMCG (dr. Sjoukje Oosting) en UMCU (dr. Britt Suelmann). Neem voor meer informatie of het aanmelden van potentiële studiekandidaten contact op met het studieteam (s.einerhand{at}nki.nl).

 

© 2022, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in