Press |

Immunotherapie bij blaaskanker Studie LEAP-011

Immunotherapie bij blaaskanker (pembrolizumab) is door de EMA  geregistreerd als behandeling na eerdere chemotherapie en als eerstelijns behandeling bij patiënten die niet geschikt zijn voor behandeling met cisplatin bevattende chemotherapie. Omdat alleen na eerdere chemotherapie vergelijkende data beschikbaar zijn (met bewezen overlevingsvoordeel) wordt in Nederland pembrolizumab doorgaans alleen in die situatie ingezet.

Bij patiënten die geen cisplatin kunnen verdragen, wordt veelal eerst chemotherapie in de vorm van carboplatin gebruikt. Bij patiënten die bij weefselonderzoek een aangetoond PD-L1 positieve tumor hebben (de beschikbare biomarker voor kans op respons) is immunotherapie echter een effectief alternatief, waarbij ingeval van een respons dit bovendien langer aanhoudt dan een respons op chemotherapie.

RESPONDER gesloten, LEAP-011 opvolger

In Nederland konden in 2018 en 2019 patiënten zowel in eerste als in tweede lijn deelnemen aan de studie RESPONDER (blaaskanker, immunotherapie met pembrolizumab). Deze studie is nu gesloten. De opvolger-studie waaraan opnieuw meerdere DUOS-ziekenhuizen deelnemen is LEAP-011 (zie onder ‘Studies’, ‘Blaaskanker’ op de homepage (www.stichtingduos.nl).

LEAP-011 is juist bedoeld voor patiënten die geen cisplatin kunnen verdragen (meestal vanwege beperkte nierfunctie) en die bij weefselonderzoek een aangetoond PD-L1 positieve tumor hebben, of die helemaal geen chemotherapie kunnen verdragen (onafhankelijk van PD-L1). Alle patiënten worden behandeld met pembrolizumab, de helft door middel van loting daarnaast (dus als tweede middel) lenvatinib of placebo. Lenvatinib zou het effect van immunotherapie kunnen vergroten, maar dat moet nog worden bewezen en daartoe dient nu deze studie.

Bij LEAP-011 worden dus ALLE patiënten behandeld met immunotherapie. Als de immunotherapie zou blijken te falen, kan indien patiënten daartoe fit zijn alsnog in 2e instantie chemotherapie worden ingezet. Deze studie biedt geschikte patiënten dus de mogelijkheid in onderzoeksverband te worden behandeld met immunotherapie.

Lees meer: zie ‘Studies’ op de homepage (www.stichtingduos.nl) LEAP-011, waarin ook de deelnemende ziekenhuizen en contactpersonen staan vermeld.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in