Press |

Immunotherapie bij urotheelcarcinoom

Urotheel maligniteiten inclusief tumoren van de blaas, urineleider en nierbekken vormden in 2016 8% van de nieuwe kankers in de USA. 15% van de patiënten in de gemetastaseerde setting behaalden een lange termijn overleving na cisplatin chemotherapie. In patiënten met teruggekeerde ziekte, zijn de response rates na 2de lijns chemotherapie circa 15 tot 20% met een progressievrije overleving van 3 maanden. De recente ontwikkelingen in immunotherapie laten echter mogelijkheden zien om de vooruitzichten voor deze groep patiënten aanzienlijk te verbeteren. Zo heeft onderzoek naar genetische veranderingen in urotheelcarcinoom en de identificatie van verschillende kandidaat biomarkers geleid tot beter inzicht in de behandeling van UC.  Prospectieve genotyping bij klinische studies zal in de toekomst tot heldere criteria leiden in de identificatie van het type patiënt die goed zal reageren op maatwerk therapie en/of chemotherapie. 

Lees:

Novel therapies in urothelial carcinoma: a biomarker-driven approach in Annals of Oncology

Meer op DUOS

Immunotherapie in de behandeling van urotheelcarcinoom is niet alleen een regelmatig terugkerend onderwerp binnen de DUOS nieuwsberichten, maar ook een belangrijke onderzoekitem van DUOS studies, zie onder meer:

Interactie urotheelcarcinoom en immuunsysteem

Pembrolizumab bij gevorderd urotheelcarcinoom

Keynote-361, immunotherapie bij uitgezaaid urotheelcarcinoom

Momenteel zijn open binnen DUOS de Keynote-057 studie en de RESPONDER studie (beide met pembrolizumab bij UC)

 

 

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in