Press |

Immunotherapie blaaskanker

Op het DUOS Forum kwam een vraag binnen over de studies immunotherapie bij blaaskanker: Welke studies zijn dat momenteel? Als u de lijst ‘studies’ doorzoekt, zult u merken dat pembrolizumab en durvalumab momenteel in veel studies centraal staan. Dit betreft immunotherapie.

Pembrolizumab is geregistreerd in de 2e lijn (dat is na eerdere behandeling met chemotherapie) voor behandeling van lokaal gevorderde of uitgezaaide vorm van urinewegkanker. Omdat we weten dat helaas maar bij een deel van de patiënten immuuntherapie in deze setting effectief is, is het van belang om te trachten dié patiënten te identificeren die zinvol behandeld kunnen worden. Helaas kan deze selectie nu nog niet worden gemaakt omdat nog niet goed bekend is welke factoren hierbij van belang zijn. De Responder studie is bij uitstek een studie waarbij naar deze factoren onderzoek wordt gedaan.

Daarnaast is in mei 2019 geopend binnen DUOS bij spierinvasief UC, NIAGARA een fase 3 studie neoadjuvante chemotherapie (4 kuren cisplatin/gemcitabine voorafgaande aan een radicale cystectomie wegens spierinvasieve blaaskanker) zonder bijkomende immunotherapie (standaardarm) of bijkomende behandeling met durvalumab bij de 4 kuren chemotherapie, na de operatie gevolgd door nog 8 4-wekelijkse kuren durvalumab.

Eveneens is geopend bij niet-spierinvasief UC de KEYNOTE 676 studie met pembrolizumab (immunotherapie). Deze studie is bestemd voor patiënten met een hooggradig niet-spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas die 1x inductie behandeling met BCG spoelingen hebben gehad. Het betreft een wereldwijde fase 3 studie naar de effectiviteit van de PD-1 remmer pembrolizumab. In totaal worden 550 patiënten geïncludeerd. De studie populatie wordt verdeeld in twee armen, waarbij in beide armen patiënten BCG spoelingen (inductie 1x per week, 6 weken – daarna maintenance volgens protocol schema) krijgen. Aan arm 1 wordt pembrolizumab toegevoegd, aan arm 2 niet.  Patiënten in arm 1 zullen 3-wekelijkse infusies met Pembrolizumab 200 mg krijgen gedurende 2 jaar of tot het moment van eerste recidief, of onacceptabele toxiciteit.

In de zomer is geopend bij niet-spierinvasieve blaaskanker (NMIBC) fase 3 studie POTOMAC gestart in juni 2019. Patiënten kunnen behandeld worden met een combinatie van de PD-L1 remmer durvalumab en BCG of BCG alleen.

Meer lezen?

Of type bij de zoekfunctie op de homepage in ‘Immunotherapie blaaskanker’

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected