Press |

IMvigor130 (gesloten)

In augustus is een studie in Nederland van start gegaan met Atezolizumab als monotherapie en in combinatie met platinum bevattende chemotherapie in patiënten met onbehandelde lokaal gevorderde of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom.

Wie komt in aanmerking voor de IMvigor130 studie?

Patienten met gemetastaseerd of lokaal gevorderd inoperabel urotheelcelcarcinoom van de blaas of de hogere urinewegen, met meetbare ziekte die nog geen eerdere systemische chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte hebben gehad. (neo-adjuvante chemotherapie is toegestaan mits het minimaal 12 maanden geleden is).

De volledige titel van de studie is: A Phase III, Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled Study of Atezolizumab (Anti−PD-L1 Antibody) as Monotherapy and in Combination With Platinum-Based Chemotherapy in Patients With Untreated Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma

Voor meer informatie over de studie kunt u kijken op:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02807636?cond=imvigor130&rank=1

 

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in