INDI-BLADE (gesloten)

INDI-BLADE (Blaas, neo-adjuvant)

INDI-BLADE is een multicenter studie voor patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom, die op zoek zijn naar een behandeling met blaasbehoud. De studie is sinds januari 2022 open in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (dr. Van der Heijden), het Erasmus MC (dr. Robbrecht) en het UMCU (dr. Suelmann).

In deze studie wordt onderzocht hoe effectief de behandeling met immuuntherapie gevolgd door chemoradiatie is als blaas sparend alternatief voor operatie (cystectomie). Verder zal ook de overleving, veiligheid en kwaliteit van leven en blaasfunctie worden onderzocht. Er zullen 50 patiënten deelnemen.

Inclusie criteria:

  • Patiënten met een lokaal spierinvasief blaascarcinoom (cT2-4aN0-2) die op zoek zijn naar een alternatief voor operatie (cystectomie) of die niet geschikt zijn voor operatie
  • Patiënten moeten geschikt zijn voor het ondergaan van chemoradiatie
  • WHO 0-1
  • eGFR (Cockcroft-Gault) >30ml/min (maat voor nierfunctie)

Exclusie criteria:

  • Eerdere bestraling van het bekken
  • Eerdere intraveneuze chemotherapie of immuuntherapie voor blaaskanker
  • Kanker van de hogere urinewegen (bijvoorbeeld urineleiders of nieren)
  • Nierstuwing aan beide nieren
  • Uitgebreide CIS
  • Actieve auto-immuunziekte in laatste 2 jaar of ernstige auto-immuunziekte in het verleden

 Contact

Neem voor meer informatie of voor het aanmelden van potentiele studiekandidaten contact op met het studieteam (indiblade@nki.nl).