Press |

Inschrijving vijfde DUOS Jaarsymposium geopend

Graag nodigen wij u uit voor een lustrum: het vijfde DUOS Jaarsymposium. Dit wordt -als vanouds- georganiseerd in Boerderij Mereveld (Mereveldseweg 9, www.mereveld.nl) te Utrecht. Dit keer op vrijdag 4 december. Als internationale spreker zal professor Nick James acte de présence geven met een presentatie getiteld ‘Docetaxel in Newly Metastatic Prostate Cancer Stampede trial and multivariate analysis’.

De agenda voor het DUOS Jaarsymposium 2015 treft u hierbij aan. Ook dit keer weer gevuld met actuele ontwikkelingen vanuit diverse DUOS werkgroepen en studies.

IKNL ondersteunt de organisatie van het symposium. Klik hier om u aan te melden. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Nelleke van Dijk (n.vandijk@iknl.nl).

DUOS vraagt geen inschrijfgeld, maar een vrijwillige donatie in de vorm van een gift. Aangezien Stichting DUOS een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, is uw gift onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Wij beogen giften met een minimumbedrag van 50 euro. U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van Stichting DUOS, Rotterdam NL56 RABO 0162 34 62 98 o.v.v. ‘Gift jaarsymposium 2015’.

Accreditatie is verkregen voor urologen (NVU, 5 pt), radiotherapeuten (NVRO, 6 pt) en medisch oncologen (NIV, 3 pt).

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in