Press |

Interpretatie PSA verloop: een second opinion

De heer Joost Klater (prostaatkanker) wendde zich tot Stichting DUOS voor een second opinion. Zijn vraag betreft de interpretatie van het PSA verloop. Deze vraag komt veel voor. Daarom vraag en antwoord hierbij gepubliceerd.

De vraag

Na een nogal stevig val van mijn PSA waarde van 563 op in september 2017 naar 16 in december 2017 neemt mijn PSA waarde weer exponentieel toe behalve in de periode van mei -juni 2018 (van 79 naar 98). In die periode neemt PSA waarde lineair toe of neemt zelfs af 106 op 18-06-2018 en 98 op 27-06-2018.

Mijn oncoloog ziet dat als niet meer dan een aardige observatie. Dit verloop komt echter overeen met de theorie van prof Kroon (amcoronaprotocol) waar ik van te voren van was uitgegaan. Ik heb van 30-05-2018 tot 18-06-2018 dagelijks 2 keer 100mg Doxycycline genomen. Hoe interpreteert u het verloop van de PSA waarde in die periode?

Zoals beneden aangegeven ben ik op 27-06-2018 (voor de tweede keer, eerste eind 2015) weer met een serie Docetaxel kuren begonnen. De (gebruikelijke?) PSA flare als eerste resultaat.

Ik ben zeer benieuwd naar uw visie.

Met vriendelijke groet,

Joost Klater

Datum – PSA – Gemeten in:

20-12-2017 16 UMC

08-01-2018 16 lokaal ziekenhuis

02-02-2018 22 UMC

08-03-2018 29 lok. ziek

16-03-2018 32 UMC Enzalutamide naar volledige dosis

16-04-1018 40 UMC

14-05-2018 57 UMC

30-05-2018 79 lok. ziek Start eerste cyclus Doxycycline volgens Amcoronaprotocol

11-06-2018 88 UMC

14-06-2018 Stop Enzalutamide

18-06-2018 106 lok. ziek Stop Doxycycline volgens Amcoronaprotocol

27-06-2018 98 UMC Docetaxel, eerste kuur

08-07-2018 127 UMC

18-07-2018 147 UMC Docetaxel tweede kuur

Het antwoord

In een periode van maanden kan PSA behoorlijk schommelen, zonder dat er iets zichtbaar gebeurt, veranderingen van 25 of 30 % zijn goed bekend en we weten eigenlijk niet waardoor dat komt; verschillende bepalingstechnieken in ziekenhuizen speelt zeker een rol, maar wellicht ook invloed van een andere bijkomende ziekte (mogelijk een infectie, zoals u al noemt) en bepaalde medicijnen. Hoe dan ook uw PSA stijgt nu toch van 16 naar rond de 100 en dat wijst op hernieuwde ziekteactiviteit en het blijkt ook dat uw ziekte niet reageert op de enzalutamide. Nu is een moment van start van weer chemotherapie niet louter PSA afhankelijk; doorgaans start ik in overleg met mijn patiënten pas als er meer waarneembaar is, dus bv ook stijging van AF en LDH en /of Hb daling en/of nieuwe plekjes bij nieuwe beeldvorming. Maar goed, een stijging naar 100 is ook wel fors en het feit dat er ook geen enkele reactie is op de enzalutamide geeft onrust en maakt de beslissing voor start van een nieuwe behandeling begrijpelijk.

Maar de keuze vind ik lastig te volgen. Een 2e serie docetaxel deden we wel eens jaren geleden toen er nog geen andere opties waren en dat werkte soms, maar doorgaans kort en er zijn geen data van overlevingswinst van zo’n tweede serie docetaxel. We weten intussen ook dat docetaxel na abiraterone of enzalutamide ook nog eens aan werkzaamheid inboet en we weten dat een PSA flare minder vaak voorkomt dan we vroeger dachten (en al helemaal onwaarschijnlijk moet worden geacht bij een 2e serie).

Daarentegen is van cabazitaxel aangetoond dat er overlevingswinst is na eerder docetaxel en ook dat het niet aan werkzaamheid lijkt in te boeten na een behandeling met abiraterone of enzalutamide. We weten ook dat de huidig gebruikelijke dosis van 20 mg/m2 uitstekend wordt verdragen, zelfs beter dan docetaxel (studie FIRSTANA) en het is in de 2e of 3e lijn geregistreerd en dus beschikbaar. Ik kan me dan ook niet goed vinden in een herbehandeling met docetaxel. Die PSA flare lijkt me evenmin aannemelijk, dus als de eerstvolgende PSA nog altijd niet duidelijk daalt, zou ik willen voorstellen dat de behandeling wordt gewijzigd naar cabazitaxel.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in