KEYLYNK-010 (gesloten)

A Phase 3, Randomized Open-label Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Olaparib Versus Abiraterone Acetate or Enzalutamide in Participants with Metastatic Castrationresistant Prostate Cancer (mCRPC) Who are Unselected for Homologous Recombination Repair Defects and Have Failed Prior Treatment with One Next-generation Hormonal Agent (NHA) and Chemotherapy (KEYLYNK-010)

Het betreft een gerandomiseerde studie (loting, twee armen) met immunotherapie (pembrolizumab) plus olaparib versus abiraterone of enzalutamide bij patiënten met ziekte progressie NA EERDERE  behandeling met docetaxel chemotherapie EN na abiraterone OF enzalutamide.

De docetaxel mag gegeven zijn in de setting van castratieresistente ziekte (mCRPC) ) en voor en na abiraterone of enzalutamide. Pembrolizumab plus olaparib worden dus vergeleken met het hormonale middel dat de patiënt nog niet heeft gehad.

Naar aanleiding van nieuwe inzichten het volgende: de controlearm met een cross-over tussen de twee hormonale middelen abiraterone en enzalutamide was tot 2019 met name buiten Europa niet ongebruikelijk. Met de studie uitkomsten van de CARD studie (YouTube Engelstalig) waarbij cabazitaxel een aanzienlijk betere overleving liet zien ten opzichte van een dergelijke cross-over, is de controlearm in Keylynk010 minder voor de hand liggend. Er is immers 50% kans dat een patiënt na loting terecht komt in een behandelarm waarbij we nu weten dat een behandeling met cabazitaxel een betere overleving geeft.

Zo staat het sinds 2020 ook in zowel de Europese (EAU) als Amerikaanse (AUA) guidelines;.

In mCRPC patients who received prior docetaxel and abiraterone acetate plus prednisone or enzalutamide, clinicians should recommend cabazitaxel rather than an alternative androgen pathway directed therapy 

Daarmee komt Keylynk010 vanwege de minder voor de hand liggende controlearm in hoofdzaak in aanmerking  bij patiënten die beslist geen verdere chemotherapie (cabazitaxel) willen, of misschien nog bij patiënten die heel lang (PSA daling tenminste 1 jaar) goed op de eerste hormonale behandeling hebben gereageerd. Eerdere behandeling met cabazitaxel is niet toegestaan in Keylynk010. De voor en tegens van deelname aan deze studie moeten goed met de behandelend specialist besproken worden.  

Deelnemende centra

De studie is geopend in juli 2019 in NKI/AvL ( contactpersoon dr. A. Bergman).

Later zijn 7 DUOS ziekenhuizen geopend voor inclusie:

  • Haaglanden MC (dr. Helgason)
  • Medisch Centrum Leeuwarden (dr. Polee)
  • RadboudUMC (dr. Mehra)
  • Amsterdam UMC locatie VUMC (dr. Van den Eertwegh)
  • ZGT (dr. Oving)
  • Spaarne Gasthuis (dr. Beeker)
  • Franciscus Gasthuis & Vlietland (Dr. Hamberg)