KEYNOTE 057 gesloten

De KEYNOTE 057 studie is bestemd voor patiënten met hoog-risico niet-spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas die eerder BCG hebben gehad (BCG-unresponsive disease). Het betreft een wereldwijde fase 2 studie naar de effectiviteit van de PD-1 remmer Pembrolizumab. In totaal worden 260 patiënten geïncludeerd. De studie populatie werd verdeeld in twee cohorten; cohort A betrof patiënten met CIS, Ta + CIS of T1 + CIS. Dit cohort is inmiddels gesloten.

Cohort B betreft patiënten zonder CIS (Ta hooggradig of T1, any grade). Primaire eindpunt voor cohort A is: complete response rate en voor cohort B: disease-specific survival.  Patiënten zullen 3-wekelijkse infusies met Pembrolizumab 200 mg krijgen gedurende 2 jaar of tot het moment van eerste recidief, of onacceptabele toxiciteit. Dit cohort is nog open.

PD-1 komt tot expressie in urotheelcarcinoom van de blaas en de effectiviteit van PD-1 en PD-L1 remming is reeds aangetoond voor gemetastaseerd urotheelcarcinoom van de blaas. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het percentage blaastumoren dat PD-1  tot expressie brengt hoger is wanneer de patiënt eerder behandeld is met BCG. Omdat voor BCG-refractair, high-risk niet-spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas momenteel geen andere behandelopties zijn dan radicale cystectomie, biedt de KEYNOTE-057 mogelijk een interessante, alternatieve modaliteit mocht de studie positief blijken.

Verwijzers kunnen contact opnemen met dr. Joost Boormans, uroloog (j.boormans@erasmusmc.nl).

Voor de ASCO poster: ‘KEYNOTE-057: Phase 2 Study of Pembrolizumab for Patients With Bacillus Calmette Guérin–Unresponsive, High-Risk Non–Muscle-Invasive Bladder Cancer

Deelnemende ziekenhuizen: per 1 september 2016 is geopend ErasmusMC Kanker Instituut. Ook UMCG  is open.