Press |

Keynote-361 (blaas, 1e lijn, gesloten)

De Keynote-361 studie (ofwel KN-361), immunotherapie bij uitgezaaid urotheelcelcarcinoom is begin juli 2017 gestart in Nederland, als eerste in het ErasmusMC Kanker Instituut (contactpersoon prof. De Wit). Daarna zijn geopend de volgende DUOS-ziekenhuizen: het Antonius Nieuwegein (contactpersoon dr. Los), het MUMC in Maastricht (contactpersoon dr. Aarts), het Elisabeth /TweeSteden Ziekenhuis (contactpersoon dr. Beerepoot) en het RadboudUMC (contactpersoon prof. Gerritsen).

In deze studie wordt immunotherapie met pembrolizumab  (Keytruda)  vergeleken met:

-standaard chemotherapie plus pembrolizumab,

-en een derde groep met standaard chemotherapie alleen.

Het betreft een eerste lijns  behandeling, bij patiënten die niet eerder chemotherapie hebben gehad voor voortgeschreden of uitgezaaid urotheelcelcarcinoom.

Als chemotherapieschema zijn zowel cisplatinum/gemcitabine als carboplatinum/gemcitabine toegestaan.

De volledige titel van de studie is:

Phase 3 KEYNOTE-361 trial:

Phase 3 randomized study of Pembrolizumab With or Without Platinum-based Combination Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone in advanced or metastatic Urothelial Carcinoma (MK-3475-361/KEYNOTE-361

De belangrijkste criteria waaraan patiënten moeten voldoen zijn:

Inclusie Criteria

◦Gemetastaseerd of inoperabel urotheelcel kanker (blaas of hogere urinewegen)

◦Ten minste 1 meetbare afwijking

◦Geen eerdere systemische chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte (eerder neoadjuvante chemotherapie is toegestaan mits > 12 maanden geleden)

Exclusie Criteria

◦Patiënten voor wie curatieve behandeling nog mogelijk is

◦Hersen- of leptomeningeale uitzaaiingen

◦Actieve, bekende of verdenking op een autoimmuun ziekte

◦Eerdere behandeling met anti-PD1, anti-PDL1, anti-PDL2, anti-CD137, of anti-CTLA4 antibody, of andere antibody of middel gericht op T-cellen

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in