Press |

KEYNOTE 676 (blaas, 2de lijn)

De KEYNOTE 676 studie is bestemd voor patiënten met een hooggradig niet-spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas die 1x inductie behandeling met BCG spoelingen hebben gehad. Het betreft een wereldwijde fase 3 studie naar de effectiviteit van de PD-1 remmer pembrolizumab. In totaal worden 550 patiënten geïncludeerd. De studie populatie wordt verdeeld in twee armen, waarbij in beide armen patiënten BCG spoelingen (inductie 1x per week, 6 weken – daarna maintenance volgens protocol schema) krijgen. Aan arm 1 wordt pembrolizumab toegevoegd, aan arm 2 niet.  Patiënten in arm 1 zullen 3-wekelijkse infusies met Pembrolizumab 200 mg krijgen gedurende 2 jaar of tot het moment van eerste recidief, of onacceptabele toxiciteit.

PD-1 komt tot expressie in urotheelcarcinoom van de blaas en de effectiviteit van PD-1 en PD-L1 remming is reeds aangetoond voor gemetastaseerd urotheelcarcinoom van de blaas.

LET OP: recent is een amendement goedgekeurd en is een BCG naïef cohort aan deze studie toegevoegd. Dit houdt in dat er ook randomisatie plaatsvindt van dezelfde patiënten populatie die randomiseren tussen 6 inductiespoelingen met BCG versus 6x BCG + pembrolizumab elke 3 weken. In het licht van het huidige aanhoudende BCG tekort is deze studie extra interessant, omdat BCG voor deelnemende patiënten gegarandeerd is.

Verwijzers kunnen contact opnemen met dr. Joost Boormans, uroloog (j.boormans@erasmusmc.nl).

Voor meer informatie: Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination With Bacillus Calmette-Guerin (BCG) in High-Risk Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (HR NMIBC) (MK-3475-676/KEYNOTE-676)

Deelnemende ziekenhuizen: ErasmusMC Kanker Instituut, MUMC en UMCU.

Klik hier voor de inclusiecriteria

 

 

© 2022, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in