Press |

Keynote-921 (gesloten)

KN921 (KEYNOTE 921) betreft een fase III, dubbelblind, gerandomiseerde studie waarin Pembrolizumab wordt gecombineerd met Docetaxel en vergeleken met een tweede arm met daarin Placebo plus Docetaxel in chemotherapie-naïeve uitgezaaide Castratie-resistente Prostaat kanker (mCRPC) patiënten.

Het doel van de studie is om de effectiviteit en veiligheid van de combinatie van pembrolizumab met docetaxel te beoordelen in mCRPC  patienten die niet eerder behandeld zijn met chemotherapie, die progressie van ziekte hebben na, of intolerant zijn voor Next Generation Hormonal Agents (NHA; Abirateron of Enzalutamide).

Het betreft een wereldwijde fase III studie met in totaal 1000 patiënten, waarvan naar schatting ~40 patiënten vanuit Nederlandse centra zullen deelnemen. Primaire eindpunten voor deze studie zijn Overall survival (OS) en Radiographic Progression-free Survival (rPFS PCWG-gemodificeerde RECIST 1.1).

Verdere informatie over de studie en in- en exclusiecriteria zijn te vinden op:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03834506

Bij DUOS aangesloten ziekenhuizen:

 • NKI/AVL (Dr. A. Bergman) – gestart
 • Tergooi, Hilversum (Dr. P. van den Berg) – gestart
 • ZGT (Dr. I Oving) – gestart
 • Radboud UMC (Dr. W. Gerritsen) – gestart
 • Haga Ziekenhuis (Dr. D. Houtsma) – gestart
 • MCL, Leeuwarden (Dr. M. Polee) – gestart

NIET-DUOS ziekenhuizen

 • Catharina ziekenhuis Eindhoven (Dr. L. van Warmerdam) – gestart
 • Reinier de Graaf (Dr. A. vd. Luijtgaarden) – gestart
 • Gelderse Vallei (Dr. A. Baars) – gestart
 • VieCuri (Dr. A.J. van de Wouw) – gestart
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis (Dr. T. Smilde) – gestart

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in