Press |

Laparoscopische versus open prostatectomie

Ook na een follow-up van twee jaar laat een fase 3 gerandomiseerde studie die de functionele en oncologische resultaten tussen robot geassisteerde laparoscopische prostatectomie en open radicale prostatectomie vergeleek, geen duidelijke voorkeur zien voor één van de twee technieken. Functionele en sexuele resultaten zijn na 6, 12, en 24 maanden nog steeds vergelijkbaar.

Wel stellen de onderzoekers dat er meer onderzoek moet worden verricht. Ten eerste is een 24 maanden follow up in prostaatkanker termen slechts een geringe tijd, dus een langere follow up is noodzakelijk. Ten tweede bleek een controversie die nader onderzoek vereist: patiënten die open chirurgie ondergingen, ondervonden meer PSA failure (PSA recidief) dan degenen die geopereerd werden via de laparoscopische techniek.

Lees: Robot-assisted laparoscopic prostatectomy versus open radical retropubic prostatectomy: 24-month outcomes from a randomised controlled study in Lancet Oncology

Meer informatie?

Over de voor- of nadelen van laparoscopische prostatectomie versus open chirurgie zijn de nodige nieuwsberichten op de site van Stichting DUOS verschenen.

Voor meer informatie lees onder meer:

Laparoscopische prostatectomie voordelen boven open chirurgie (juni 2015)

Prostaatkanker chirurgie, de diverse typen en wat u kunt verwachten (mei 2017)

Laparoscopische radicale prostatectomie effectief bij T3 prostaatcarcinoom (september 2015)

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in