Press |

De late gevolgen van kanker

Wat zijn de late gevolgen van kanker? De NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) stelde deze vraag medio oktober 2017 in samenwerking met al haar kankerpatiëntenorganisaties via Doneerjeervaring.nl. Bijna 3700 (ex-)kankerpatiënten vulden de vragenlijst in.

De conclusie luidt dat het grootste deel van de (ex-)kankerpatiënten last ondervindt van ‘late gevolgen’, deze zijn divers van aard. Het is belangrijk dat zowel zorgverleners als patiënten zich bewust zijn van de kans op ‘late gevolgen’, zodat problemen op tijd worden gesignaleerd en waar nodig wordt verwezen naar gespecialiseerde zorg. 

Opvallend zijn de uitkomsten wat betreft werk. (Ex-)kankerpatiënten voelen zich door de ‘late gevolgen’ beperkt op hun werk. Ook wordt er weinig begrip ervaren vanuit het werk. Werkgevers en bedrijfsartsen dienen hier alert op te zijn. Lees op Kankerenwerk.nl meer over ‘late gevolgen’ op de werkvloer.

Lees hier het volledige verslag van ‘Wat zijn de late gevolgen van kanker?

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in