LEAP-011 (gesloten)

De LEAP-011 (MK7902-11) studie is een fase III, dubbelblind gerandomiseerde studie waarin de effectiviteit en veiligheid wordt vergeleken tussen Pembrolizumab plus Lenvatinib versus Pembrolizumab plus Placebo als eerstelijns behandeling van gevorderd of gemetastaseerde urotheelcelcarcinoom, voor patienten die cisplatinum niet kunnen verdragen en een hoge PD-L1 expressie (CPS≥10) hebben en voor patienten die geen enkele platinabevattende chemotherapie kunnen verdragen ongeacht PD-L1 expressie.

Het doel van de studie is om de effectivteit en de veiligheid te vergelijken tussen beide armen met als primaire eindpunten Progression Free Survival (PFS) en Overall Survival (OS). Het betreft een wereldwijde studie met in totaal 694 patiënten, waarvan naar schatting ~35 patiënten vanuit Nederlandse centra zullen deelnemen.

Verdere informatie over de studie en in- en exclusiecriteria zijn te vinden in: het nieuwsbericht over LEAP-011 ‘Immunotherapie bij blaaskanker, studie LEAP-011′

en Engelstalig via https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03898180

 

Deelnemende ziekenhuizen en contactpersonen:

Erasmus MC – Dr. R. de Wit

Haga ziekenhuis – Dr. D. Houtsma

Amphia, Breda – Dr. H. Westgeest

MUMC, Maastricht – Dr. M. Aarts

St. Antonius, Nieuwegein – Dr. M. Los

Viecuri (Niet-DUOS ziekenhuis) – Dr. A. van de Wouw

Deventer ziekenhuis – Dr. A. Imholz

Rijnstate, Arnhem – Dr. T. van Voorthuizen