Press |

Lu-PSMA- studie Bullseye open

De Bullseye studie betreft een multicenter, gerandomiseerde fase II studie met als doel om de veiligheid en werkzaamheid van 177Lu-PSMA-I&T te onderzoeken in patiënten met hormoon gevoelig prostaatcarcinoom en oligometastasen na eerdere chirurgie of radiotherapie. Dit zullen patiënten zijn waarbij curatie (bijv. d.m.v. chirurgie of radiotherapie) niet meer mogelijk is, met maximaal 5 metastasen op 18F-PSMA-PET/CT en een PSA verdubbelingstijd ≤ 6 maanden.

Er zullen 29 patiënten in elke studiearm geïncludeerd worden (totaal 58 patiënten). Beide armen komen in aanmerking voor 177Lu-PSMA. De therapiearm krijgt de behandeling direct. De controle arm alleen bij ziekteprogressie (100% toename in PSA van baseline of klinische progressie).  De studie is gestart in het Radboudumc, AvL, UMCG en UMC, zie hier contactpersonen en in- exclusiecriteria.

Voor meer informatie: bastiaan.prive@radboudumc.nl

Meer op DUOS

Over deze (en andere PSMA-studies) is al jaren veel berichtgeving op de DUOS site en DUOS Forum, lees onder meer:

 

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected