Press |

Lutetium-177 PSMA studies

Op het DUOS secretariaat kwamen vragen over de PSMA-studies Bull’s eye en Vision die in 2019 zouden starten in enkele DUOS centra (Lees: PSMA therapie, 2 nieuwe studies). Zijn deze studies ooit gestart? Zo ja, is inclusie nog mogelijk en/of zijn er al publicaties/resultaten verschenen?

Oncologisch uroloog en DUOS bestuurslid dr. Inge van Oort (RadboudUMC) antwoordt als volgt. ‘De studie Vision heeft in meerdere centra gelopen en inclusie is eind vorig jaar gestopt. Zie Clinical Trials Study of 177Lu-PSMA-617 In Metastatic Castrate-Resistant Prostate Cancer (VISION). Naar verwachting zal het nog een jaar duren voor resultaten bekend zijn. Bull’s eye-2 is goedgekeurd en zal binnen enkele maanden in meerdere centra worden opgestart. Dit wordt gemeld in de iedere vrijdag verschijnende DUOS nieuwsbrief en op de site.’

Resultaten

In 2019 werden resultaten gepubliceerd van een kleinschalige studie met 50 patiënten: Results of a 50 patient single-centre phase II prospective trial of Lutetium-177 PSMA-617 theranostics in metastatic castrate-resistant prostate cancer. 

In februari 2020 volgde resultaten van een pilot studie met een hyperfractionated (opgedeelde) dosering:

Pilot Study of Hyperfractionated Dosing of Lutetium-177-Labeled Antiprostate-Specific Membrane Antigen Monoclonal Antibody J591 (177 Lu-J591) for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.

Lutetium-177 is nog volop in de onderzoeksfase. Meerdere studieresultaten worden in 2020 en 2021 verwacht.

Meer op DUOS

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in