Press |

Lutetium-PSMA Bullseye studie

De Bullseye studie betreft een multicenter, gerandomiseerde fase II studie met als doel de veiligheid en werkzaamheid van 177Lu-PSMA-617 te onderzoeken in patiënten met hormoon gevoelig prostaatcarcinoom en oligometastasen na eerdere chirurgie of radiotherapie. Dit zijn patiënten waarbij curatie (bijv. d.m.v. chirurgie of radiotherapie) niet meer mogelijk is, met maximaal 5 metastasen op 18F-PSMA-PET/CT en een PSA verdubbelingstijd ≤ 6 maanden.

Er worden 29 patiënten in elke studiearm geïncludeerd (totaal 58 patiënten). Beide armen komen in aanmerking voor 177Lu-PSMA. De therapiearm krijgt de behandeling direct. De controle arm alleen bij ziekteprogressie (100% toename in PSA van baseline of klinische progressie).

Voor meer informatie over de deelnemende sites en de in-exclusiecriteria van deze studie: zie overzicht studies uro-oncologie onder prostaatkankerstudies (Bullseye, mHSPC 2de lijn).

Meer op DUOS

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in