Press |

Magnitude en mr Proper gesloten

De MAGNITUDE-studie is gesloten. Van dit gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek voor de beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van Niraparib 200 mg eenmaal daags in combinatie met abirateron 1000 mg eenmaal daags en prednison ( P) 5 mg tweemaal daags, in vergelijking met abirateron-P plus placebo, bij patiënten met gemetastaseerde prostaatkanker met een aangetoonde DNA reparatiedefect ( DNA repair deficientie, waaronder BRCAmutaties) worden binnenkort de publicaties/analyses verwacht. Houd de iedere vrijdag verschijnende nieuwsbrief en de nieuwsberichten op de DUOS site hiervoor in de gaten.

Hetzelfde geldt voor de mr Proper studie. De MR PROPER studie (MRPROstate with Prior Risk Assessment) evalueerde de diagnostische en kosteneffectiviteit van een MRI-gedreven zorgpad voor prostaatkanker, voorafgegaan door individuele multivariabele risicostratificatie. De studiepopulatie betrof mannen (>50 jaar, zonder prostaatkanker en eerdere biopten) met een primaire verdenking op prostaatkanker (verhoogd PSA en/of afwijkend DRE). Ook deze studie is gesloten voor inclusie. Kijk voor publicaties op de DUOS site en in de DUOS nieuwsbrief.

Meer op DUOS

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in