Press |

Magnitude onderzoekt Niraparib bij mCRPC met DNA reparatiedefect

De Magnitude-studie is een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek voor de beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van Niraparib 200 mg eenmaal daags in combinatie met abirateronacetaat 1.000 mg eenmaal daags en prednison 5 mg tweemaal daags (AA-P), in vergelijking met AA-P plus placebo, bij patiënten met gemetastaseerde prostaatkanker.

De onderzoekspopulatie bestaat uit patiënten met mCRPC die in de context van mCRPC nog niet eerder of in beperkte mate met een systemische therapie zijn behandeld. Bij patiënten die in aanmerking komen voor deelname moet sprake zijn van metastasen op afstand, op basis van een positieve botscan of afwijkingen op een CT- of MRI-scan die op metastasen wijzen. Patiënten mogen voorafgaand aan randomisatie niet langer dan 4 maanden met AA-P zijn behandeld en mogen met chemotherapie of andere, AR-gerichte (bijv. enzalutamide of apalutamide) therapieën voor niet-mCRPC zijn behandeld.

Niraparib is een gerichte therapie die werkt op de DNA-herstelroute die de tumorgroei stimuleert bij patiënten met DNA-reparatiedefecten (DRD). De combinatietherapie is voor deze patiënten daarom mogelijk effectiever dan met alleen AA-P.

Dit onderzoek zal zowel patiënten mét als zónder DRD evalueren, maar wel als aparte groepen. In cohort 1 worden 400 patiënten en in cohort 2 worden 600 patiënten opgenomen, waarvan naar schatting 20 patiënten uit Nederland komen. Momenteel participeren 7 DUOS sites en zijn 10 patiënten gerandomiseerd.

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected