Press |

Medicijn verspilling bestrijden

Verspilling van geneesmiddelen is zonde en onnodig. Het terugdringen van verspilling is dan ook een belangrijke pijler in de Green Deal Duurzame Zorg. Op 14 januari kwamen vertegenwoordigers uit de sector bijeen om initiatieven en oplossingen te delen.

‘Verschillende onderzoeken laten zien dat verspilling van medicatie veelvuldig voorkomt en wat de impact is op het milieu. Daarbij gaat het niet alleen om verspilling van grondstoffen, maar ook om de CO2-uitstoot tijdens het productieproces en het vernietigen van overbodige medicatie’, zegt Brigit van Soest-Segers, programmamanager van de coalitie duurzame farmacie (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin, Neprofarm en KNMP), en organisator van de bijeenkomst over terugdringen van verspillingen. ‘Bovendien zorgt een efficiënter gebruik van geneesmiddelen voor een besparing op de gezondheidszorgkosten en draagt het bij aan het voorkomen van geneesmiddelentekorten.’

Drie mooie initiatieven

Vanuit het programma Duurzame Farmacie werken de verschillende partijen uit de geneesmiddelensector aan oplossingen. Een aantal van deze initiatieven werd op 14 januari gepresenteerd bij de VIG. Charlotte Bekker van de Radboud Universiteit presenteerde de eerste resultaten van haar onderzoek naar medicijnverspilling.

Jelmer Faber en Piter Oosterhof vertelden over PharmaSwab. Dit is een platform waar apothekers onderling medicijnen kunnen aanbieden op het moment dat zij er zelf geen recept voor hebben en het geneesmiddel dreigt te verlopen.

Jan Akkermans en Piet Berkers van LCB Zorglogistiek vertelden over hun project Medi-Beter, gericht op een retoursysteem van ongebruikte medicijnen.

Lees het complete artikel op de site van Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen

Meer op DUOS

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in