Press |

MRI scan en/of biopteren bij verdenking prostaatkanker

Nederlandse ziekenhuizen werken sinds woensdag met een nieuwe richtlijn voor de behandeling van prostaatkanker. Dit nieuwe protocol schrijft voor dat mannen bij wie in het bloed een aanwijzing voor de aanwezigheid van prostaatkanker wordt gevonden in principe eerst een MRI-scan krijgen. Eerder werd in zo’n geval meteen twaalf keer geprikt om weefsel te onderzoeken.

Een MRI is echter niet altijd mogelijk, patiënten met een pacemaker of claustrofobie kunnen soms niet in de machine. Bovendien wordt tegenwoordig een speciale berekening gebruikt om te bepalen hoe groot de kans is dat iemand te maken heeft met prostaatkanker, de ‘prostaatwijzer’, eerder werd alleen naar verhoogde bloedwaarde (PSA-waarde) gekeken, waardoor veel sneller alarm werd geslagen.

In het NRC-artikel Niet meteen prikken maar scannen bij vermoedens prostaatkanker, komen voor- en nadelen aan de orde.

Meer op DUOS

Over MRI-scan en/of biopteren, wordt -en is al- veel gezegd

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in