Press |

Nierkanker: ervaringen met behandeltraject

Bent u in de afgelopen 2 jaar in het ziekenhuis behandeld voor nierkanker? De werkgroep ‘nierkanker’ van het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg en Leven met blaas- of nierkanker zijn benieuwd naar uw ervaringen in het behandeltraject.

Hoe zijn u en uw zorgverlener(s) samen tot een passend behandelplan gekomen? Hoe verliep dat traject? Welke keuzes moest u maken en hielp uw zorgverlener u daarbij? Welke informatie was voor u belangrijk bij het maken van keuzes voor uw behandeling(en) en hoe voorzag uw zorgverlener daarin. Dit kunt u vertellen in een online groepsgesprek.

De werkgroep ‘nierkanker’ en Leven met blaas- of nierkanker vinden het belangrijk dat de patiënt, zijn naasten en de zorgverlener samen beslissen wat de best passende behandeling is. Daarvoor is het van belang te weten welke verschillende behandelopties er zijn, wat iedere optie betekent voor de patiënt zijn situatie en vooral wat de patiënt zelf wil. Met de resultaten van dit groepsgesprek kunnen we ervoor zorgen dat de juiste informatie beschikbaar komt om een afgewogen keuze te maken. Zodat de patiënt en de zorgverlener samen tot de best passende behandeling komen voor de patiënt in zijn specifieke situatie.

Online groepsgesprek

Het groepsgesprek vindt plaats via Zoom. Hiervoor hoeft u geen account te hebben. Bij deelname krijgt u hier meer informatie over. Het groepsgesprek duurt 2 uur en is op 28 oktober 2021 tussen 15:00-21:00 uur, afhankelijk van wanneer de meeste deelnemers kunnen.
Bij deelname ontvangt u als dank een cadeaubon van 25 euro.

Er kunnen maximaal 8 patiënten deelnemen. Leven met blaas- of nierkanker wil graag patiënten spreken die in de afgelopen 2 jaar behandeld zijn voor nierkanker. Patiënten van verschillende leeftijden, in een verschillend stadium van de ziekte en die verschillende soorten behandelingen hebben gehad en dus voor verschillende keuzes hebben gestaan. Als er meer aanmeldingen zijn dan nodig wordt een selectie gemaakt.

Als u op 28 oktober 2021 wilt deelnemen aan het online groepsgesprek, stuur dan een e-mail met het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent naar Rachel Kalf: rkalf@zinl.nl. Zij neemt contact met u op en zal enkele vragen stellen, zodat een diverse groep patiënten kan deelnemen.

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in