Press |

Niet behandelen, is bij sommige prostaatkankers ook een optie

In de laatste YouTube film van Stichting DUOS ‘Uitgezaaide prostaatkanker, de behandelingen’ kwam het ook al aan de orde: niet behandelen is soms ook een optie. Momenteel staat op skipr.nl een artikel waarin het bij DUOS aangesloten St. Antonius laat weten dat een derde van de prostaatkankerpatiënten geen operatie en geen bestraling krijgt. Door af te wachten en niet direct te behandelen worden onnodige behandelingen voorkomen en bovendien zorgkosten bespaard, zo maakt het ziekenhuis bekend.

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker soort onder mannen en in het St. Antonius komen elk jaar meer dan 1.000 patiënten met verdenking van prostaatkanker. Het is daarmee het grootste oncologisch centrum op het gebied van prostaatkanker in de regio Utrecht. Het ziekenhuis voert al langere tijd een afwachtend beleid bij relatief onschuldige vormen van prostaatkanker.

“De afgelopen jaren heeft afwachten een steeds belangrijkere rol gekregen in de urologische praktijk in algemene zin en wij als St. Antonius zijn daar voorlopers in geweest”, zo laat een woordvoerster van het ziekenhuis weten. “Het niet behandelen van prostaatkanker is tegenwoordig een vast onderdeel in ons behandelpalet.”

Bij niet agressieve tumoren

“Het is misschien een wat gek contrast. Het grootste centrum dat juist minder behandelingen bij prostaatkanker uitvoert”, zegt uroloog Roderick van den Bergh. “Toch is het belangrijk om met elke patiënt de afweging te maken of actief behandelen écht nodig is. Bij relatief onschuldige tumoren is het soms beter om af te wachten en de patiënt regelmatig te controleren.”

De basis voor dit beleid ligt in data uit studies naar de vroeg-opsporing van prostaatcarcinoom. Dit is tien jaar geleden voor het eerst beschreven. Uit deze studies bleek dat prostaatkanker door de PSA bloedtest in een steeds vroeger stadium gevonden werd. Niet al deze tumoren zouden met klachten aan het licht gekomen zijn als er geen bloed zou zijn geprikt en niet allemaal hebben dus baat bij behandeling.

Ongeveer een derde van de patiënten blijkt een niet-agressieve tumor te hebben en wordt niet direct behandeld maar komt in plaats daarvan regelmatig op controle om de tumor in de gaten te houden. De mannen krijgen bij het St. Antonius elke drie maanden een lichamelijk onderzoek en een bloedonderzoek. Ook wordt er ieder jaar een scan van de tumor gemaakt. Meestal is dat een MRI-scan, maar sinds kort wordt ook een PET-scan gemaakt.

Scans voor nauwkeuriger beeld

“We doen op dit moment onderzoek naar het inzetten van de PET-scan in het behandeltraject”, vervolgt Van den Bergh. “Deze geeft een nog nauwkeuriger beeld en laat ook de activiteit van het weefsel zien. Hiermee proberen we met nog meer zekerheid te zeggen of het inderdaad om een onschuldige vorm gaat en proberen we een operatie of bestraling te voorkomen.” Als de scan uitwijst dat de tumor toch groeit en actief wordt, dan wordt het weefsel onderzocht en krijgt de patiënt zo nodig alsnog een operatie of bestraling.

“De key question is de selectie van tumoren; welke doet de komende jaren geen kwaad wanneer deze onbehandeld blijft, en welke verdient toch behandeling”, vult de woordvoerder van het ziekenhuis aan. “Waar we eerst volledig afgingen op de details van de prostaatbiopten, maken we tegenwoordig een MRI scan en PET scan van de prostaat, om een veel betere en betrouwbaardere risico inschatting te kunnen maken van de aanwezige maligniteit. Hier zijn veel recenter de afgelopen jaren belangrijke stappen in gemaakt en door ons onderzoek verwachten we hier nog meer duidelijkheid in te kunnen geven. Ook een inschatting van de comorbiditeit en levensverwachting van de patiënt is hierbij natuurlijk essentieel.”

Lees meer over ‘uitgebreid gesprek met patient’ en ‘lagere kosten op skipr.nl

Meer op DUOS

Of type bij de zoekfunctie op de homepagina ‘waakzaam wachten’ in.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected