Press |

Nieuw bestuurslid Joost Boormans

Met ingang van juli 2014 vinden enkele wijzigingen plaats in verband met het aflopen van de 3-jaars periode van drie DUOS bestuursleden. In de komende maanden zullen de nieuwe leden worden geïntroduceerd. Na de introductie van het nieuwe bestuurslid dr. Andre Bergman (internist-oncoloog, AvL-NKI) volgt nu een kennismaking met Dr. Joost Boormans.

Dr. Joost Boormans neemt met ingang van juli 2014 de plaats in van dr. Michiel Sedelaar (uroloog,  St. Radboud te Nijmegen). DUOS dankt Michiel hierbij hartelijk voor de enthousiaste input van de afgelopen jaren. Joost Boormans  is eveneens uroloog en sinds 2010 werkzaam in het Erasmus MC, eerst als Fellow oncologische urologie en sinds 2011 als staflid van de afdeling Urologie. Zijn werkzaamheden verricht hij in het ErasmusMC Kanker Instituut en op de Centrumlocatie van het Erasmus MC. Joost Boormans heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kwaadaardige tumoren van het urogenitaal stelsel. Hij verricht operaties waarbij de blaas wordt verwijderd wegens blaaskanker en blaasvervangende operaties. Tevens doet hij operaties voor teelbal- en peniskanker en hij maakt deel uit van het team dat prostaat- en blaasoperaties met de DaVinci robot verricht.
Binnen DUOS is Joost Boormans geen onbekende. Op het DUOS symposium van 1 november 2013 presenteerde hij een 1 oktober 2013 geopende prospectieve studie waarin onderzocht wordt in hoeverre circulerende tumorcellen (CTC’s) kunnen bepalen of neoadjuvante chemotherapie bij spierinvasief blaascarcinoom al dan niet gegeven dient te worden. Aan deze CirGuidance studie doen momenteel 11 DUOS ziekenhuizen mee.  ‘Mijn interesse in wetenschappelijk onderzoek richt zich op moleculaire veranderingen bij urogenitale tumoren, ‘ aldus Boormans. ‘Ik hoop door middel van translationeel onderzoek, bij te kunnen dragen aan een specifieke behandeling van deze tumoren die meer is toegesneden op de individuele patiënt.’


© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in