Press |

Nieuw DUOS bestuurslid dr. Fons van den Bergh

Nieuw DUOS bestuurslid dr. Fons van den BerghMet ingang van juli 2014 vinden wisselingen plaats in verband met het aflopen van de 3-jaars periode van drie DUOS bestuursleden. Twee nieuwe bestuursleden, internist-oncoloog dr. Andre Bergman  en uroloog dr. Joost Boormans  zijn de afgelopen weken al geïntroduceerd, dit keer een kennismaking met dr. Fons van den Bergh, radiotherapeut-oncoloog bij het UMCG en binnen DUOS reeds bekend door deelname aan de studie CAPRI.

Allereerst wil DUOS het vertrekkende bestuurslid, radiotherapeut dr. Baukelien van Triest hartelijk danken voor haar inzet de afgelopen 3 jaar. Haar plaats wordt ingenomen door dr. Fons van den Bergh. Fons is sinds 1993 als radiotherapeut-oncoloog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en sinds 2002 tevens aan het Martini ziekenhuis te Groningen.  In 2008 is hij gepromoveerd op het  proefschrift:  ‘Radiation in pituitary adenomas”. Hij is uro-oncologisch consulent voor Het Integraal Kankercentrum Noord Oost. Hij heeft zitting in het  Landelijk Platform Radiotherapie bij Urologische tumoren (LPRU). Van 2006 tot en met 2012 was hij medeorganisator van het nationale radiotherapeutendebat over borst- en prostaatkanker. In de Radiation Oncology Group (ROG) van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (www.EORTC.eu) is hij sinds 1996 actief betrokken bij het prostaatkanker onderzoek, lid van de Steering Committee in de hoedanigheid van voorzitter van de membershipcommittee en  6 jaar voorzitter geweest van de Genito-Urinary working party tot 2013.

Fons van den Bergh is betrokken bij diverse studiegroepen, waaronder de UMCG studiegroep naar bijwerkingen van bestralingen bij prostaatkankerpatiënten, de nieuwe KWF studie “A solid foundation for evidence-based quality improvement in prostate cancer care in the Netherlands” en de DUOS studie CAPRI. Binnen DUOS hoopt het nieuwe bestuurslid niet alleen zijn netwerk in te zetten om de radiotherapie goed te vertegenwoordigen in de multidisciplinaire setting, maar ook een rol te spelen in samenwerkingsverbanden voor o.a.(niet-medicijngedreven) studies en fase I / II onderzoek..’

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in