Press |

Nieuw geneesmiddelensysteem noodzakelijk

Het CBS, de Nederlandse Zorgautoriteit en Deloitte signaleerden afgelopen maand in drie afzonderlijke rapporten dezelfde tendens: de kosten van geneesmiddelen per ziekenhuispatiënt zijn de afgelopen jaren gedaald, maar het aantal patiënten dat specialistische geneesmiddelen gebruikt, is sterk gestegen. Zowel Deloitte in de nieuwe studie ‘Toekomstbestendigheid Geneesmiddelensysteem’ (in opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen); het NZa in de Monitor geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020; en het CBS eind april in het rapport ‘Prijs- en volumeontwikkelingen in de medisch specialistische zorg’ kwamen tot deze eensgezinde conclusie.

De overheid heeft de afgelopen jaren te veel de focus gelegd op de betaalbaarheid van geneesmiddelen. De Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp), de Sluisprocedure (zie: Wachten op medicatie door de Sluisprocedure) en het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. ontstonden. Dat heeft geleid tot excessen, zo staat de beschikbaarheid van medicijnen onder druk.

De onderzoekers van Deloitte vragen zich af of de snel groeiende zorgvraag en de toename van nieuwe behandelingen voldoende worden betrokken in de discussie over betaalbaarheid en beschikbaarheid. De onderzoekers adviseren dat de overheid en de sector verantwoordelijkheid nemen voor het maken van een nieuw geneesmiddelensysteem. Dit moet garanderen dat Nederlandse patiënten ook in de toekomst optimale toegang houden tot nieuwe geneesmiddelen.

Lees verder:

Deloitte: Analyse van het Nederlandse geneesmiddelensysteem

Meer op DUOS

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in