Press |

Nieuw normeringsrapport SONCOS

Sinds 2012 heeft SONCOS jaarlijks het normeringsrapport ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’ herzien en uitgebracht. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven. De inbreng voor dit rapport komt van de medisch-specialistische beroepsverenigingen, de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK).

SONCOS publiceerde onlangs een nieuwe versie van dit normeringsrapport (versie 8). De geactualiseerde versie is te vinden op de SONCOS-website.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie van het normeringsrapport staan hieronder een rij.

Algemeen deel

  • Er wordt aandacht gevraagd voor de toegang tot een rookstoppoli.
  • Er is een norm toegevoegd over behandeling met systeemtherapie in de thuissituatie.
  • Er is een norm toegevoegd over de mogelijkheid, onder strikte voorwaarden, voor verpleegkundig specialisten om systeemtherapie voor te schrijven.
  • De normen voor Adolescents & Young Adults (AYA) zorg zijn aangepast.

Tumorspecifiek deel

  • De normen voor de behandeling van intermediaire en maligne weke delen tumoren zijn volledig herzien.
  • Bij de normen voor melanoom is een nuancering toegevoegd ten aanzien van stadium 0 en het T1a-melanoom van het stadium IA.
  • Er zijn normen toegevoegd voor behandeling van primaire levertumoren (hepatocellulair carcinoom, intrahepatisch cholangiocarcinoom en perihilair cholangiocarcinoom).

Meer op DUOS

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in