Press |

Nieuwe DUOS studie bij patiënten met een castratie refractair prostaat carcinoom met botmetastasen: de RaRe studie

Sinds 2 mei 2018 is de RaRe-studie geopend in het VUmc. In deze fase III gerandomiseerde trial wordt radium-223-chloride vergeleken met rhenium-188-HEDP bij patiënten met castratie-resistent prostaat carcinoom (CRPC) met botmetastasen.  De volledige titel van de studie is: ‘Radium-223-chloride versus rhenium-188-HEDP in patients with castration-resistant prostate cancer metastatic to bone: de RaRe study’. Er is nog plaats voor enkele sites, daarom uw attentie voor de oproep onderaan dit nieuwsbericht.

Omschrijving 
Bij patiënten met castratie-resistent prostaatcarcinoom (CRPC) met botmetastasen zijn botzoekende radioactieve geneesmiddelen een behandelingsmogelijkheid. Voor radium-223-chloride is een overlevingswinst aangetoond. In de literatuur zijn aanwijzingen dat rhenium-188-HEDP, behoudens een pijnstillend effect, ook een overlevingswinst kan geven. Rhenium-188-HEDP heeft enkele voordelen ten opzichte van radium-223-chloride; het is snel beschikbaar tegen lage kosten door eigen productie, het is minder belastend voor een patiënt vanwege minder frequente toedieningen en het lijkt een betere pijnrespons te geven. De primaire uitkomst is algehele overleving, met onder andere pijnrespons, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit als secundaire uitkomstmaten. De toediening van radium-223-chloride vindt plaats in eigen ziekenhuis en de toediening van rhenium-188-HEDP zal in eerste instantie in het Meander Medisch Centrum (MMC) te Amersfoort plaatsvinden. Het is de bedoeling dat rhenium-188-HEDP in de nabije toekomst ook toegediend kan worden in de eigen regio of in het eigen ziekenhuis.

De belangrijkste criteria waaraan patiënten moeten voldoen zijn:

Inclusie criteria:

– Histologisch bevestigd CRPC met ≥ 6 botmetastasen op de botscan

– Symptomatische ziekte

– Progressie na behandeling met docetaxel/ niet in aanmerking komen voor docetaxel

– Levensverwachting van tenminste 6 maanden.

Exclusie criteria:

– Maligne lymfadenopathie (≥ 3cm korte as diameter)

– Aanwezigheid van viscerale metastasen

– Behandeling met chemotherapie ≤ 4 weken

– Eerdere hemibody radiotherapie of behandeling met radiofarmaca ≤ 24 weken

Deelnemende ziekenhuizen en contactpersoon
De onderstaande centra zijn geïnteresseerd voor deelname en worden opgestart:

Ziekenhuis Contactpersoon Startdatum
VU medisch centrum A.J.M. van den Eertwegh 02-05-2018
Meander Medisch Centrum Dr. Haiko Bloemendal / dr. John de Klerk wordt opgestart
Franciscus Gasthuis-Vlietland Dr. Andre Bergman wordt opgestart
Medisch Centrum Haaglanden Dr. Helgi Helgason wordt opgestart
Medisch Spectrum Twente (NIET-DUOS) Dr. Machteld Wymenga wordt opgestart
St. Antonius ziekenhuis Dr. Maartje Los wordt opgestart
Tergooi ziekenhuis Dr. Pieter van de Berg wordt opgestart
Gelderse Vallei (NIET-DUOS) Dr. Arnold Baars wordt opgestart
Catharina ziekenhuis (NIET-DUOS) Dr. Dirk Wyndaele wordt opgestart
Rijnstate Dr. Maurice van der Vorst wordt opgestart
Erasmus MC Dr. Martijn Lolkema wordt opgestart
Deventer ziekenhuis (NIET-DUOS) Dr. W. Vervenne wordt opgestart

 

OPROEP

Een aantal centra kunnen nog deelnemen aan de studie. Men moet zich realiseren dat de 3 toedieningen van Rhenium nu nog in Amersfoort moeten worden gedaan. Het streven is dat in de nabije toekomst de Rhenium toedieningen in eigen regio/ziekenhuis zullen kunnen plaatsvinden. Bij vragen over de studie of interesse in deelname aan de studie kunt u contact opnemen met Jessica Notohardjo (arts-onderzoeker, studiecoördinator) via: rare@vumc.nl.

 

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in