Press |

Nieuwe studie bij spierinvasieve blaaskanker Pre-Prevencys

De PRE-PREVENCYS studie is een prospectieve multicenter studie voor patiënten met een spierinvasief urotheelcelcarcinoom van de blaas die een curatieve behandeling van cisplatin-gebaseerde neo-adjuvante chemotherapie gevolgd door radicale cystectomie zullen ondergaan. Het doel is onderzoeken of een pathologisch complete respons na cisplatin-gebaseerde neo-adjuvante chemotherapie kan worden voorspeld op basis van klinische, radiologische en histologische variabelen en op een brede set van biomarkers (DNA / RNA) in bloed en urine (liquid biopsy) en weefsel. Het doel is om in 36 maanden 180 patiënten te includeren.

De resultaten van deze studie zullen een schatting geven van het aantal patiënten dat nodig is voor een toekomstige gerandomiseerde studie waarin een active surveillance beleid bij spierinvasief blaascarcinoom zal worden onderzocht.

Voor meer informatie, deelnemende sites en in-exclusiecriteria, zie Blaaskankerstudies Pre-Prevency.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in