Press |

Ook in Nederland aanzienlijke daling kankerdiagnoses

DUOS berichtte al eerder over het feit dat drie maanden COVID-19 in de VS 80.000 gemiste of verlate diagnoses van borst-, darm-, baarmoederhals-, prostaat- en longkanker kan impliceren, dit n.a.v. een rapportage van het IQVIA Institute for Human Data Science.  Maar ook in Nederland is -getuige registraties van o.a. het IKNL- het aantal nieuwe kankerdiagnoses vanaf week 8 tot en met week 17 door COVID-19 aanzienlijk gedaald. De daling was het grootst bij huidkanker, maar daar is weer sprake van herstel. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de Nederlandse Kankerregistratie op basis van voorlopige diagnoses uit de landelijke pathologiedatabase PALGA. IKNL monitort de gevolgen van de COVID-19-crisis op het aantal kankerdiagnoses, behandelpatronen en uiteindelijk ook de behandeluitkomsten. Bekijk de laatste cijfers hierover op www.iknl.nl/COVID-19

IKNL en PALGA informeren de leden van de Taskforce Oncologie wekelijks over het aantal nieuwe diagnoses kanker. Zij benadrukken dat de effecten van de uitgestelde diagnostiek gemonitord moeten worden voor het gehele zorgpad, van preventie tot en met palliatieve zorg, in het perspectief van de huidige discussies rondom prioritering van zorg.

Lees verder: Tijdelijk minder kankerdiagnoses door COVID-19 crisis

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in